Offisiell åpning av Bjerkreimshallen

Mer enn 1000 forventningsfulle Bjerkreimsbuer strålte om kapp med solen da Nye Bjerkreimshallen ble offisielt åpnet lørdag 24. august. To og et halvt år var gått siden brannen som totalskadet den gamle Bjerkreimshallen. Det var en dramatisk brann, der det heldigvis ikke var noen mennesker som kom til skade.

Helseminister Bent Høie klippet snoren og åpnet den nye hallen.

Helseminister Bent Høie klippet snoren og åpnet den nye hallen.

 

Under åpningen var det mange som dro fram brannen i talene sine. «... Hvor var du da det brant?» er blitt en ny tidsregning i Bjerkreim. Men brannen samlet hele bygda i et felles ønske om å gjenreise hallen. Før glørne hadde kjølnet, var en gruppe i gang med å planlegge oppbygging. Hele bygda har vært med på dugnaden, og resultatet er fantastisk bra.

 

Samlet areal på hallen er 7.438 kvm. Næringsdelen (legesenter, fysioterapisenter og treningssenter) disponerer 2.280 kvm, mens idrettsdelen står for resten av arealet, 5.155 kvm. Flerbrukshallen har en grunnflate på 2.300 kvm, noe som gir to komplette håndballbaner. Arealet kan deles av, og egner seg godt for turneringer. Det er 900 sitteplasser på tribunene. Det skal også lages en ni meter høy klatrevegg og buldrerom.

Flerbrukshallen har en gulvflate på 2.300 kvm, noe som gir to komplette håndballbaner.

Flerbrukshallen har en gulvflate på 2.300 kvm, noe som gir to komplette håndballbaner.

Bjerkreimshallen samler alle generasjoner.

Bjerkreimshallen samler alle generasjoner.

 

Flott arkitektur

Som idrettshall er Bjerkreimshallen i en særklasse. Den ligger fint i terrenget, med deler av underetasjen under bakkenivå. Materialvalget er mørke aluminiumsplater, betong, glass og tre, alt varig og vedlikeholdsvennlig. 

Inngang idrettshall og næringsdelen. Foto: Ark Vest

Inngang idrettshall og næringsdelen. Foto: Ark Vest

Fasade. Foto: Ark Vest

Fasade. Foto: Ark Vest

Inngangsparti. Foto: Ark Vest

Inngangsparti. Foto: Ark Vest

Inngangsfasade. Foto: Ark Vest

Inngangsfasade. Foto: Ark Vest

Fine kontraster i materialer. Foto: Ark Vest

Fine kontraster i materialer. Foto: Ark Vest

Kraftverket treningssenter. Foto: Ark Vest

Kraftverket treningssenter. Foto: Ark Vest

 

Norges største helsehus

Til å foreta den offisielle åpningen var helseminister Bent Høie invitert. I talen sin sa han at han har sett mange helsehus rundt om i Norge. Men han hadde ikke sett noen som i tillegg hadde en stor idrettshall. Det gir en unik mulighet til å bygge helse: - Her kan både vi forebygge og reparere, sa ministeren, og var ikke snauere enn at han kalte det Norges største helsehus.

MAS_0808.jpg

 

Uteområdet ferdig

Uteområdet er gjort helt ferdig, og gir store tilleggskvaliteter til hallen. Her er parkeringsplass for 650 biler, mulighet for parkering av bobiler og ikke minst er det et flott atrium i tilknytning til hovedinngangen. 

Atrium og flott opparbeidet uteplass.

Atrium og flott opparbeidet uteplass.

To store brannvifter er montert. Blir det brann vil de tømme hallen for luft.

To store brannvifter er montert. Blir det brann vil de tømme hallen for luft.

Byggherre:

Stiftelsen Bjerkreimshallen og BHT Eiendom as

Byggekostnad: 100 mill. Eks. Mva

Sandnes Rådhus overlevert

31. januar ble det nye rådhuset i Sandnes offisielt åpnet. Sammen med hele byens befolkning var alle involverte i byggeprosjektet invitert til åpningen.  

Det 11.700 kvm store rådhuset fremstår som et moderne, særpreget bygg. Fasadeplatene har farger fra teglpaletten, og sammen med utstrakt bruk av glass er inntrykket først og fremst åpenhet.  

Både arbeidssoner og publikumssone har åpen løsning. Det er nesten ingen cellekontorer, men kontorklynger med åtte til ti arbeidsplasser. Totalt vil rundt 370 ansatte ha sin arbeidsplass i rådhuset.

I tillegg til kommunale kjernefunksjoner som bystyre- og formannsskapssal, rommer rådhuset servicetorg med kommunens ulike servicetilbud til innbyggerne. Åpenheten understreker at her er byens befolkning velkomne.

Arild Lunde i ALC har hatt jobben som byggherreombud for Sandnes Eiendomsselskap KF: 

- Det har vært en kompleks, spennende og til tider ganske utfordrende jobb, sier han. – Ikke minst har det vært en jobb der jeg har kunnet bruke kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom mange år i byggebransjen.

Godt samarbeid

Lunde trekker fram at det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med tyske Code of Practice Architechts fra Berlin som er arkitekter, Kruse Smith som er generalentreprenør og ikke minst Sandnes Eiendomsselskap som oppdragsgiver.

Fargepaletten henter nyanser fra tegl, en tradisjonsrik næring i Sandnes.

Fargepaletten henter nyanser fra tegl, en tradisjonsrik næring i Sandnes.

Det nye rådhuset har flott beliggenhet i indre vågen i Sandnes.

Det nye rådhuset har flott beliggenhet i indre vågen i Sandnes.

Sandnes_raadhus1.jpg

Kultur- og idrettsbygg Forsand

Innbyggerne i Forsand kommune skal få et nytt flott kultur- og idrettsbygg i 2019. Her vil aktiviteter knyttet til kulturskolen og fotball samles i samme anlegg. 

Det nye bygget er nemlig todelt. Den ene delen blir tilholdssted for den kommunale kulturskolen, med aktiviteter som kunst og håndverk, musikk og dans. Det kommer en kjærkommen konsertsal i kulturhuset. Denne får blant annet et tribuneanlegg med teleskopløsning som gjør at det enkelt kan flyttes og tilpasses aktiviteten. Den delen av bygget som skal ha håndverksaktiviteter blir utstyrt med ovn for brenning av keramikk.  

I den delen av bygget som vender mot fotballbanen bygges det nytt garderobeanlegg. Av nye fasiliteter kommer det et klubblokale som også vil bli leid ut til ulike aktiviteter og feiringer. Utvendig mot fotballbanene kommer det tribuner.

ALC er RIB, prosjektleder og prosjekterende på prefab betongelementer for bygget. Vi har også prosjekterings- og byggeledelse.

Arkitekter er bark arkitekter as. Bygget skal overleveres sommeren 2019.

Fasade mot nord med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nord med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nordvest med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nordvest med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot sør

Fasade mot sør

Fasade mot sørøst

Fasade mot sørøst

Nytt administrasjonsbygg for Titania

I Sokndal kommune har ALC prosjektering og byggeledelse for nytt administrasjonsbygg for Titania. Prosjektet er en delt entreprise sammen med blant annet Byggmester Sagen, Espeland, Urd Klima, Sønnico og BJ Mydland Maskinentreprenør. Arkitekt er Arkipartner.

Bygget er plassert som fondmotiv i overgangen mellom natur og industri, og er bygd delvis over tjernet ved adkomsten til gruveområdet Tellnes. Størrelse på bygget er 687 kvm.

 Det nye administrasjonsbygget skal overleveres mars 2019.

Ill: Arkipartner

Ill: Arkipartner

Byggingen er godt i gang (september 2018)

Byggingen er godt i gang (september 2018)

IMG_5480.JPG

Vi søker en dyktig sivilingeniør - bygg

ALC AS er et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Vi er et lite, men engasjert og dynamisk ingeniørmiljø. Samtidig er vi en del av et stort og bredt fagmiljø som en del av Prosjektil. Kunder er totalentreprenører samt offentlige og private byggherrer.  Vi har bred kompetanse, og jobber med spennende, varierte prosjekter.  ALC holder til i Øksnevad Næringspark på Orstad i Klepp kommune.  

Ledig stilling.jpg

 

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Prosjektering av bærende konstruksjoner i stål, betong, prefabrikkerte betongkonstruksjoner og tre
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger i samarbeid med teknisk tegner/DAK operatør. Dataverktøy AutoCad LT og Revit
 • Samarbeid med andre disipliner
 • Utarbeide anbudsbeskrivelser etter NS 3420/3459
 • Kontrahering av entreprisekontrakter
 • Prosjekteringsledelse
 • Oppfølging byggeplass
 • Kundekontakt

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør i byggfag eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig, flytende
 • Beherske beregningsprogram samt manuell beregning/statiske beregninger av
 • betong- og stålkonstruksjoner
 • Beherske AutoCad og Revit
 • Kunne jobbe selvstendig  og som del av et team
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn
 • Personal- og helseforsikringer
 • Pensjonsordning

 

Mer informasjon om stillingen: kontakt Bjørn Ertesvåg, telefon 51 78 82 48/ 91 58 91 17

Søknad sendes til: bjorn@alc-as.no

Søknadsfrist og tiltredelse: Snarest

Offisiell åpning av Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25

Onsdag 30. mai, i strålende sommervær, foretok ordfører Christine Sagen Helgø den offisielle åpningen av Madla barne- og ungdomsbolig nr. 25. 

ALC har vært prosjekteringsleder for dette prosjektet, som ligger i Bjørn Farmannsgate på Madla. Prosjektet består av fire boliger i ett bygg. I bygget finnes det i tillegg undervisningslokaler, fellesarealer og personalarealer. Oppdragsgiver har vært Stavanger kommune. I tillegg til prosjekteringsledelsen har også ALC byggeledelse på prosjektet.

 

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, foretok den offisielle åpningen av barne og ungdomsboligen.

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, foretok den offisielle åpningen av barne og ungdomsboligen.

Pyntet med flagg og klar for beboerne

Pyntet med flagg og klar for beboerne

Moderne arkitektur

Moderne arkitektur

Hyggelig uteområde

Hyggelig uteområde

Endret eierskap i ALC

ALC har solgt 50% av aksjene til Prosjektil, som dermed styrker sin rolle som det største lokale rådgivende ingeniørselskapet innen bygg og anlegg i regionen.

Det er gründer og majoritetseier Arild Magne Lunde som selger en del av sine aksjer. De øvrige eierne beholder sine eierandeler. Oppkjøpet av 50 prosent i ALC betyr at Prosjektil øker både kapasitet og kompetanse. De to selskapene vil i første omgang framstå som separate, men med tett samarbeid. Arild M. Lunde fortsetter som daglig leder i ALC, og selskapet blir værende i Øksnevad Næringspark. 

ALC feiret 20-års jubileum i 2017, og driver som et rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk. 

-Vi har hatt en jevn og god utvikling og vekst i alle årene selskapet har vært i drift. ALC har bygd opp en solid kompetanse som rådgivende ingeniørfirma, og har god tillit i markedet. Dette er en utvikling som har vært viktig å videreføre. Derfor har vi en periode jobbet med å finne aktuelle firma å få et tettere samarbeid med. Sammen med Prosjektil ser vi at vi utfyller hverandre både faglig og kulturelt. Begge selskapene er lokale, med en felles kunnskap og forståelse av markedet. Samtidig har vi svært sjelden møtt hverandre i konkurranse – nettopp fordi vi utfyller hverandres kompetanse, sier Lunde.

Lokalt sterkt miljø
Det er svært viktig å bygge et sterk lokalt multidisiplint rådgivningsmiljø. Korte avstander og lokal kjennskap til prosjektene gir raskere og enklere prosesser med bedre kvalitet. Framtiden i byggebransjen ligger i bedre planlegging og prosjektering.

– Hvis vi skal kunne bygge bedre, mer effektivt og med færre feil må vi utvikle forarbeidet i prosjektene. Flere myndighetskrav kommer, og vi ser at her har bransjen et stort utviklingspotensiale. I denne utviklingen skal vi være med, sier Sverre Heskestad, daglig leder i Prosjektil.

– Vi opplever at både private og offentlige oppdragsgivere endrer seg. Nå vil de ha større pakker, bredere fagområder og større del av totalen i et prosjekt fra ett og samme selskap. Det har vi nå mulighet for å tilby, og vi står bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringer aktører krever, sier han.

Dekker nøkkelkompetanse
For Prosjektil betyr kjøpet at selskapet nå dekker den viktigste nøkkelkompetansen innen byggeprosjekter på ingeniørsiden. Nå kan Prosjektil tilby byggteknisk fullkompetanse med prosjektadministrasjon, rådgivende ingeniørtjenester innen elektro, VVS og bygg i samme organisasjon. Oppkjøpet gjør Prosjektil til den største lokaleide aktøren i konkurranse med nasjonale og internasjonale rådgivningsfirma i regionen.

– Styrken med å være lokal er korte beslutningsveier og samlet kompetanse geografisk. Å ha disse fagområdene i eget hus betyr at vi har kontroll på både kvalitet og kostnader, sier Lunde.

– Eksisterende eiere i ALC fortsetter i selskapet, og det er helt avgjørende for dette oppkjøpet, sier Sverre Heskestad, som er daglig leder i Prosjektil.

Attraktiv arbeidsgiver
Ved å få et utvidet fagfelt i samme organisasjon, vil Prosjektil og ALC sammen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som både sikrer og utvikler arbeidsplasser. 

– Ingeniører trenger gode miljø til å utvikle seg i. Det tilbyr vi, og vi ser at flere søker seg til oss. Det er både en positiv tilbakemelding til oss, og viktig for å styrke oss for framtiden, sier Heskestad.

Daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad, og Arild M. Lunde, daglig leder i ALC er fornøyd med å være en del av samme organisasjon .

Daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad, og Arild M. Lunde, daglig leder i ALC er fornøyd med å være en del av samme organisasjon .

Støping på Vitengarden

ALC har byggeledelsen på Jærmuseet/Vitengarden, der betongarbeidene til det underjordiske magasinet er i full gang. På grunn av den buede formen til velvet kreves det mye armering, noe som kommer tydelig fram på dette bildet. Betongentreprenør er Kvia AS.

Etter at betongarbeidene er ferdige, vil området bli dekket og tilbakeført med naturlig vegetasjon. 

Flotte armeringsarbeider

Flotte armeringsarbeider

Bildet viser første støp av tak. Byggherre Hans Olesen (til høyre) og formann Kristoffer Taksdal fra Kvia AS følger med. Det underjordiske magasinet er ca. 2.100 kvm og skal brukes til å lagre landbruksmaskiner.

Bildet viser første støp av tak. Byggherre Hans Olesen (til høyre) og formann Kristoffer Taksdal fra Kvia AS følger med.

Det underjordiske magasinet er ca. 2.100 kvm og skal brukes til å lagre landbruksmaskiner.

God gang på Maxi

Arbeidene med utvidelse og ombygging av Maxi kjøpesenter er inne i sin mest hektiske fase. Da de tre store kjedene Clas Ohlson, Match og Musti (Nordens største dyrebutikk-kjede) ønsket å etablere seg på Maxi, betydde det at flere av de eksisterende butikkene måtte flytte internt i senteret. ALC har laget arbeidstegninger for ombyggingen, i tillegg til byggeledelse.

Totalt er det ca. 1.500 kvm butikkareal som er ombygd. Utfordringen med denne type oppdrag er å gjøre arbeidene så skånsomt som mulig for den enkelte butikk, og samtidig sørge for minimalt nedetid.

Det er satt av en og en halv uke pr. butikk i forbindelse med flytting og nyåpning. Frisørkjeden Hair & There åpnet i nye lokaler tirsdag 6. mars. Her har ALC hatt ansvaret for alle fag i tillegg til å organisere montering av innredning og flytting.

Byggeleder Roald Rege Olsen fra ALC forteller om travle og lange dager: - Vi er langt ned i de minste detaljene samtidig som vi skal se de store linjene og holde framdriften, sier han.

26. april skal arbeidene være sluttført.   

Byggeleder Roald Rege Olsen sammen med fornøyde frisører i Hair & There på Maxi

Byggeleder Roald Rege Olsen sammen med fornøyde frisører i Hair & There på Maxi

Grunnsteinen på Sandnes Rådhus på plass

Mandag 22. januar la ordfører Stanley Wirak ned grunnsteinen for det nye rådhuset i Sandnes. Grunnsteinen er en forseglet boks med dagens lokalaviser, brev fra ordfører, rådmann og byggherre. Denne ble støpt inn i det som skal bli inngangspartiet i rådhuset. 

ALC er byggherreombud for Sandnes kommune i forbindelse med byggingen av rådhuset, som skal stå klar til bruk i desember.

 
IMG_8997.JPG

20 år som rådgivende firma i byggeteknikk

ALC jubilerer

11.11.1997 er den offisielle stiftelsesdatoen for aksjeselskapet ALC. Den gangen var firmanavnet Arild Lunde Contracting as, men i 2015 endret vi navn til ALC AS. Grunnlegger av firmaet er sivilingeniør og daglig leder Arild Magne Lunde.

ALC består i 2017 av 12 dyktige medarbeidere i et allsidig ingeniørmiljø. Vi holder til i hyggelige lokaler i Øksnevad Næringspark i Klepp kommune. For firmaet har det vært et strategisk valg å ha tilhold på Jæren, like ved et stoppested på Jærbanen. Det er enkelt å komme hit og enkelt å finne parkering.

I jubileumsåret har vi mer å gjøre enn noen gang.  Oppdragsgivere er offentlige og private byggherrer, og jobbene spenner blant annet fra underjordisk magasin for Jærmuseet, nytt administrasjonsbygg for Titania, byggherreombud for nye Sandnes Rådhus og ny idrettshall i Bjerkreim til utvidelse av Maxi kjøpesenter og diverse boligprosjekt.

Jubileet blir feiret i forbindelse med årets julebord.