Kultur- og idrettsbygg Forsand

Innbyggerne i Forsand kommune skal få et nytt flott kultur- og idrettsbygg i 2019. Her vil aktiviteter knyttet til kulturskolen og fotball samles i samme anlegg. 

Det nye bygget er nemlig todelt. Den ene delen blir tilholdssted for den kommunale kulturskolen, med aktiviteter som kunst og håndverk, musikk og dans. Det kommer en kjærkommen konsertsal i kulturhuset. Denne får blant annet et tribuneanlegg med teleskopløsning som gjør at det enkelt kan flyttes og tilpasses aktiviteten. Den delen av bygget som skal ha håndverksaktiviteter blir utstyrt med ovn for brenning av keramikk.  

I den delen av bygget som vender mot fotballbanen bygges det nytt garderobeanlegg. Av nye fasiliteter kommer det et klubblokale som også vil bli leid ut til ulike aktiviteter og feiringer. Utvendig mot fotballbanene kommer det tribuner.

ALC er RIB, prosjektleder og prosjekterende på prefab betongelementer for bygget. Vi har også prosjekterings- og byggeledelse.

Arkitekter er bark arkitekter as. Bygget skal overleveres sommeren 2019.

Fasade mot nord med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nord med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nordvest med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot nordvest med tribuneanlegg for fotball.

Fasade mot sør

Fasade mot sør

Fasade mot sørøst

Fasade mot sørøst