Endret eierskap i ALC

ALC har solgt 50% av aksjene til Prosjektil, som dermed styrker sin rolle som det største lokale rådgivende ingeniørselskapet innen bygg og anlegg i regionen.

Det er gründer og majoritetseier Arild Magne Lunde som selger en del av sine aksjer. De øvrige eierne beholder sine eierandeler. Oppkjøpet av 50 prosent i ALC betyr at Prosjektil øker både kapasitet og kompetanse. De to selskapene vil i første omgang framstå som separate, men med tett samarbeid. Arild M. Lunde fortsetter som daglig leder i ALC, og selskapet blir værende i Øksnevad Næringspark. 

ALC feiret 20-års jubileum i 2017, og driver som et rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk. 

-Vi har hatt en jevn og god utvikling og vekst i alle årene selskapet har vært i drift. ALC har bygd opp en solid kompetanse som rådgivende ingeniørfirma, og har god tillit i markedet. Dette er en utvikling som har vært viktig å videreføre. Derfor har vi en periode jobbet med å finne aktuelle firma å få et tettere samarbeid med. Sammen med Prosjektil ser vi at vi utfyller hverandre både faglig og kulturelt. Begge selskapene er lokale, med en felles kunnskap og forståelse av markedet. Samtidig har vi svært sjelden møtt hverandre i konkurranse – nettopp fordi vi utfyller hverandres kompetanse, sier Lunde.

Lokalt sterkt miljø
Det er svært viktig å bygge et sterk lokalt multidisiplint rådgivningsmiljø. Korte avstander og lokal kjennskap til prosjektene gir raskere og enklere prosesser med bedre kvalitet. Framtiden i byggebransjen ligger i bedre planlegging og prosjektering.

– Hvis vi skal kunne bygge bedre, mer effektivt og med færre feil må vi utvikle forarbeidet i prosjektene. Flere myndighetskrav kommer, og vi ser at her har bransjen et stort utviklingspotensiale. I denne utviklingen skal vi være med, sier Sverre Heskestad, daglig leder i Prosjektil.

– Vi opplever at både private og offentlige oppdragsgivere endrer seg. Nå vil de ha større pakker, bredere fagområder og større del av totalen i et prosjekt fra ett og samme selskap. Det har vi nå mulighet for å tilby, og vi står bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringer aktører krever, sier han.

Dekker nøkkelkompetanse
For Prosjektil betyr kjøpet at selskapet nå dekker den viktigste nøkkelkompetansen innen byggeprosjekter på ingeniørsiden. Nå kan Prosjektil tilby byggteknisk fullkompetanse med prosjektadministrasjon, rådgivende ingeniørtjenester innen elektro, VVS og bygg i samme organisasjon. Oppkjøpet gjør Prosjektil til den største lokaleide aktøren i konkurranse med nasjonale og internasjonale rådgivningsfirma i regionen.

– Styrken med å være lokal er korte beslutningsveier og samlet kompetanse geografisk. Å ha disse fagområdene i eget hus betyr at vi har kontroll på både kvalitet og kostnader, sier Lunde.

– Eksisterende eiere i ALC fortsetter i selskapet, og det er helt avgjørende for dette oppkjøpet, sier Sverre Heskestad, som er daglig leder i Prosjektil.

Attraktiv arbeidsgiver
Ved å få et utvidet fagfelt i samme organisasjon, vil Prosjektil og ALC sammen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som både sikrer og utvikler arbeidsplasser. 

– Ingeniører trenger gode miljø til å utvikle seg i. Det tilbyr vi, og vi ser at flere søker seg til oss. Det er både en positiv tilbakemelding til oss, og viktig for å styrke oss for framtiden, sier Heskestad.

Daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad, og Arild M. Lunde, daglig leder i ALC er fornøyd med å være en del av samme organisasjon .

Daglig leder i Prosjektil, Sverre Heskestad, og Arild M. Lunde, daglig leder i ALC er fornøyd med å være en del av samme organisasjon .