Sandnes Rådhus overlevert

31. januar ble det nye rådhuset i Sandnes offisielt åpnet. Sammen med hele byens befolkning var alle involverte i byggeprosjektet invitert til åpningen.  

Det 11.700 kvm store rådhuset fremstår som et moderne, særpreget bygg. Fasadeplatene har farger fra teglpaletten, og sammen med utstrakt bruk av glass er inntrykket først og fremst åpenhet.  

Både arbeidssoner og publikumssone har åpen løsning. Det er nesten ingen cellekontorer, men kontorklynger med åtte til ti arbeidsplasser. Totalt vil rundt 370 ansatte ha sin arbeidsplass i rådhuset.

I tillegg til kommunale kjernefunksjoner som bystyre- og formannsskapssal, rommer rådhuset servicetorg med kommunens ulike servicetilbud til innbyggerne. Åpenheten understreker at her er byens befolkning velkomne.

Arild Lunde i ALC har hatt jobben som byggherreombud for Sandnes Eiendomsselskap KF: 

- Det har vært en kompleks, spennende og til tider ganske utfordrende jobb, sier han. – Ikke minst har det vært en jobb der jeg har kunnet bruke kunnskap og erfaring opparbeidet gjennom mange år i byggebransjen.

Godt samarbeid

Lunde trekker fram at det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med tyske Code of Practice Architechts fra Berlin som er arkitekter, Kruse Smith som er generalentreprenør og ikke minst Sandnes Eiendomsselskap som oppdragsgiver.

Fargepaletten henter nyanser fra tegl, en tradisjonsrik næring i Sandnes.

Fargepaletten henter nyanser fra tegl, en tradisjonsrik næring i Sandnes.

Det nye rådhuset har flott beliggenhet i indre vågen i Sandnes.

Det nye rådhuset har flott beliggenhet i indre vågen i Sandnes.

Sandnes_raadhus1.jpg