last ned.jpeg

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

  • Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2

  • Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2