TJENESTER

ALC leverer tjenester og rådgivning innen prosjektutvikling og byggeledelse. 

ALC_DSC_0060-2_forside_web7.jpg
DSC_8737_fix.jpg

Førprosjekt
Prosjektutvikling

ALC blir gjerne kontaktet av private eller offentlige byggherrer som har et behov for hjelp i førprosjektfasen.  I samarbeid med byggherre kartlegger vi behov, ønsker og muligheter, og sammen utvikler vi prosjektet.

Vi kan delta sammen med utbygger og gi råd om utbyggings- og entrepriseform. Videre i prosjektet ivaretar vi tekniske krav, arbeidsmiljøkrav, layout og estetikk. 


Prosjektfase

Vi har lang erfaring med alle faser innen prosjektadministrasjon:

Prosjektledelse

  • Økonomikontroll av prosjekt

  • Prosjekteringsledelse

  • Byggeledelse

  • Byggherreombud


Uavhengig kontroll

Loven om uavhengig kontroll trådte i kraft 1. Januar 2013.  (Les mer her)
ALC utfører uavhengig kontroll av prosjektering av konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.
Vi utfører også uavhengig kontroll av utførelse av samme områder (konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk og geoteknikk.)


IR-kontroll

Med hjelp av vårt IR-kamera (varmesøkende kamera) finner vi raskt og effektivt eventuelle lekkasjer, uten at det er nødvendig med fysiske inngrep i bygningen. 

Les mer

RIB
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk

ALC er medlem i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening), og er rådgivere i videste forstand. Vi er opptatt av å se muligheter, og samarbeider med andre tekniske fag for å få optimale løsninger.

RIB definerer og velger bæresystem som skal ivareta stabilitet i bygget. Vi er opptatt av å optimalisere materialbruk i forhold til spennvidder, etasjehøyder, miljøpåvirkning og tekniske forskrifter. Vi utarbeider fundamenteringsløsninger i forhold til grunnforhold.

Vi lager konstruksjonstegninger for bærende konstruksjoner i stedstøpt eller prefabrikkert betong, stål og trekonstruksjoner.

Med vår lange erfaring tar vi hensyn til løsninger med hensyn til kuldebroer og tetningsproblematikk, samtidig som vi er opptatt av estetikk. Sammen med andre tekniske fag finner vi gode og økonomiske løsninger for oppdragsgiver.

Annet

  • Vi utfører IR-kontroll / termofotografering - LES MER

  • Radonmåling